Vefk Çeşitleri

Koruma Vefkleri

 • Kişilerin sıkıntı çektikleri manevi konularda kişilere yardım edip onların korunmasını, kişiye zarar gelmesini engelleyen bir tür çalışmadır.
 • Büyü, nazar, cin musallatı ve kötü insanların şerrinden korunmak için Allah’ın yüce isimlerinden ve ayetlerden oluşur.

‘’Geceleri vesvese veren şeytanın şerrinden… sana sığınırım’’ ayeti gibi veya El hafız isminin vefki gibi…


Muhabbet Vefkleri

 • Aralarından sıkıntı olan çiftlerin aralarının düzelmesi için hazırlanır.
 • Karşı tarafa bir etkide bulunulmaz. Herhangi bir varlık tarafından etki altına alınma gibi bir durum asla olmaz.
 • Özeten ve mealen vefkin içeriğinde der ki ‘Yarabbi senin rızan ile – bu insanı sevdim, senin rızan olursa – bu insanda bana muhabbet beslesin(sevsin)’. Anlaşıldığı üzere tamamen Allah’a yapılan bir duadır.

Sadece vefki yazan kişi tarafından üzerde taşınır yedirme içirme gömme yakma gibi işlemler asla yoktur.


Sihir ve Musallat İptali Vefkleri

 • Üzerinde büyü, cin musallatı ve diğer manevi rahatsızlar olan kişilere yazılır.
 • İçeriğinde Ayetel Kürsi, Fatiha, Felak, Nas, İhlas gibi ayetler bulunur.
 • Her türlü büyü ve manevi rahatsızlıklar için yazılır ve tarif edildiği şekilde uygulanır.

Bereket ve Kapalı İşlerin Açılması Vefkleri

 • Borçlular, nasibinin kısmetinin açılmasını isteyen, işlerinin artmasını isteyen kişilere yazılır.
 • İçeriğinde Allah’ın Fettah ismi ve Fetih Suresi’nin ayetleri veya Nasr Suresi bulunur.

Karma Vefkleri

 • İçeriğinde muhabbet, şirinlik, koruma, insanlar tarafından sayılıp sevilmek, işlerin açılması, bereket müşteri celbi, şifa gibi konularda vefkler bulunur.
 • Kişiye hayatını her alanında faydası olacak vefkler vardır.

Tüm Dilekler ve Niyetler İçin Vefk

 • Tüm dilekler ve tüm niyetler için hazırlanan vefklerdir.
 • Örneğin iş yerinde terfi, sınavda başarılı olmak, hastalıklar, çocukların uslu olması için, çocuğu olmayanlar için, kötü alışkanlıklardan kurtulunması için gibi konularda hazırlanabilir.